Login

Thank you for your feedback !

Email:
Subject:
Message:
How many eyes has a typical person?

Giải pháp ngân hàng

Các môi trường ngân hàng

Các ngân hàng trên khắp thế giới đều có một chính sách không khoan dung cho bất kỳ hoạt động tội phạm mà có thể diễn ra trên cơ sở của họ

01 02

 Việc bảo mật của chi nhánh ngân hàng, trụ sở chính, các trung tâm dữ liệu và văn phòng khu vực, là điều dễ hiểu ở của danh sách ưu tiên hàng đầu.

Các thách thức

03

Các giải pháp giám sát hình ảnh

- Cung cấp hình ảnh độ nét cao

04

- Phân tích hình ảnh thông minh

05