Login

Thank you for your feedback !

Email:
Subject:
Message:
How many eyes has a typical person?
Order by:
orderby
Display:

Đầu ghi hình NVR 4 kênh ● Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 80Mbps ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

VIEW  download

● Đầu ghi hình NVR 8 kênh ● Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 80Mbps ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

VIEW  download

● Đầu ghi hình NVR 16 kênh ● Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp , băng thông tối đa 200Mbps ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

VIEW  download

● Đầu ghi hình NVR 64 kênh ● Cổng vào: 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp , băng thông tối đa 384Mbps ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

VIEW  download

Đầu ghi NVR 4 kênh, cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 80Mbps, 128 users truy cập cùng lúc

VIEW  download

Đầu ghi NVR 8 kênh, hỗ trợ 8 kênh IP lên đến 6Mp, 128 users truy cập cùng lúc

VIEW  download

Đầu ghi NVR 4 kênh, hỗ trợ 4 kênh IP lên đến 5Mp, 128 users truy cập cùng lúc

VIEW  download

Đầu ghi NVR 4 Kênh, hỗ trợ 4 kênh lên đến 1080P, hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0, 128 users truy cập cùng lúc

VIEW  download

Đầu ghi NVR 8 Kênh, hỗ trợ 8 kênh lên đến 1080P, hỗ trợ: 1 SATAx4TB, 2USB 2.0, 128 users truy cập cùng lúc

VIEW  download

Đầu ghi Wifi 4 Kênh IP, băng thông tối đa 80Mbps
Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 5.0Mp

VIEW  download

Đầu ghi NVR 16 kênh, hỗ trợ 16 kênh IP lên đến 5Mp, hỗ trợ: 2 SATAx4TB, 2USB 2.0, 128 users truy cập cùng lúc

VIEW  download

Đầu ghi NVR 32 kênh, hỗ trợ 32 kênh lên đến 5Mp, hỗ trợ: 2 SATAx4TB, 2USB 2.0, 128 users truy cập cùng lúc

VIEW  download

Đầu ghi NVR 32 kênh, hỗ trợ 32 kênh IP lên đến 5Mp, hỗ trợ: 8 SATAx4TB, 2USB 2.0, 1 eSATA, 2USB

VIEW  download

Hỗ trợ tối đa 2000 thiết bị, hỗ trợ 1000 users trực tuyến, hơn 20 máy chủ và 5 cấp độ

VIEW  download

Đầu ghi NVR 4 kênh, hỗ trợ 4 kênh IP độ phân giải lên đến 2 Mp, hỗ trợ: 1 SATAx4TB, 2USB 2.0

VIEW  download